Students of the World

see also :
penpals from
India
Students of the World
Penpal Statistics : India
2588 penpals

Top 100 Indian names - India
- See also: Top Names from around the World -
GIRLS
BOYS
RankNumbers Percent First namesRankNumbers Percent First names
1
8
0.31 %
priya
1
24
0.93 %
rahul
2
7
0.27 %
Tanya
2
19
0.73 %
Abhishek
3
6
0.23 %
Priyanka
3
14
0.54 %
Aditya
4
6
0.23 %
divya
4
13
0.50 %
Amit
5
5
0.19 %
tanvi
5
11
0.43 %
mahesh
6
4
0.15 %
Ishita
6
10
0.39 %
ROHIT
7
4
0.15 %
vani
7
10
0.39 %
yash
8
4
0.15 %
Anjali
8
9
0.35 %
Ankit
9
4
0.15 %
Shreya
9
8
0.31 %
shyam
10
4
0.15 %
riya
10
8
0.31 %
Deepak
11
4
0.15 %
Sneha
11
7
0.27 %
Aryan
12
4
0.15 %
Aishwarya
12
7
0.27 %
Raj
13
4
0.15 %
Gayatri
13
7
0.27 %
Arjun
14
3
0.12 %
varsha
14
6
0.23 %
Manoj
15
3
0.12 %
Ira
15
6
0.23 %
ankur
16
3
0.12 %
sanjana
16
6
0.23 %
akash
17
3
0.12 %
Niharika
17
6
0.23 %
Karan
18
3
0.12 %
Nikita
18
6
0.23 %
rakesh
19
3
0.12 %
natasha
19
6
0.23 %
Sam
20
3
0.12 %
Neha
20
6
0.23 %
Naveen
21
3
0.12 %
shivangi
21
6
0.23 %
Ashish
22
3
0.12 %
ramya
22
6
0.23 %
Vinay
23
3
0.12 %
Isha
23
6
0.23 %
Parth
24
3
0.12 %
ananya
24
6
0.23 %
Mayank
25
3
0.12 %
shivani
25
6
0.23 %
vivek
26
3
0.12 %
Sakshi
26
5
0.19 %
Aaditya
27
3
0.12 %
Aswini
27
5
0.19 %
Neeraj
28
3
0.12 %
Suhani
28
5
0.19 %
kumar
29
3
0.12 %
leah
29
5
0.19 %
Abhinav
30
3
0.12 %
Pavithra
30
5
0.19 %
Soham
31
3
0.12 %
seema
31
5
0.19 %
Pranav
32
3
0.12 %
Anusha
32
5
0.19 %
Rohan
33
3
0.12 %
simran
33
5
0.19 %
ajith
34
3
0.12 %
nishi
34
5
0.19 %
ABHI
35
3
0.12 %
Anushri
35
5
0.19 %
PRATEEK
36
3
0.12 %
Ayushi
36
5
0.19 %
Raghav
37
3
0.12 %
Radhika
37
5
0.19 %
Rishabh
38
3
0.12 %
tanu
38
5
0.19 %
Vaibhav
39
3
0.12 %
krithika
39
4
0.15 %
jay
40
2
0.08 %
Anisha
40
4
0.15 %
Kunal
41
2
0.08 %
Akansha
41
4
0.15 %
vishal
42
2
0.08 %
Sadaf
42
4
0.15 %
vikas
43
2
0.08 %
Nishita
43
4
0.15 %
Raju
44
2
0.08 %
diya
44
4
0.15 %
sanjay
45
2
0.08 %
Siya
45
4
0.15 %
manish
46
2
0.08 %
Abigail
46
4
0.15 %
shivam
47
2
0.08 %
Kalyani
47
4
0.15 %
Nishant
48
2
0.08 %
Rishita
48
4
0.15 %
Nitin
49
2
0.08 %
Aastha
49
4
0.15 %
Krishna
50
2
0.08 %
Mary
50
4
0.15 %
krish
51
2
0.08 %
sara
51
4
0.15 %
john
52
2
0.08 %
prachi
52
4
0.15 %
Anil
53
2
0.08 %
indhumathi
53
4
0.15 %
prince
54
2
0.08 %
shrinidhi
54
4
0.15 %
Varun
55
2
0.08 %
Papuii colney
55
4
0.15 %
Anish
56
2
0.08 %
rhea
56
4
0.15 %
ALOK
57
2
0.08 %
Katherine
57
4
0.15 %
abdul
58
2
0.08 %
Rutuja
58
4
0.15 %
SUNNY
59
2
0.08 %
arti
59
4
0.15 %
Siddharth
60
2
0.08 %
debbie
60
4
0.15 %
vedant
61
2
0.08 %
Crowny
61
4
0.15 %
manu
62
2
0.08 %
manisha
62
4
0.15 %
MOHIT
63
2
0.08 %
Mahima
63
4
0.15 %
Arun
64
2
0.08 %
Aditi
64
4
0.15 %
Ajay
65
2
0.08 %
Aashna
65
3
0.12 %
Shashank
66
2
0.08 %
Tisha
66
3
0.12 %
Dhruv
67
2
0.08 %
moii chhangte
67
3
0.12 %
Anirudh
68
2
0.08 %
Sam
68
3
0.12 %
Ram
69
2
0.08 %
swati
69
3
0.12 %
sanchit
70
2
0.08 %
dia
70
3
0.12 %
gokul
71
2
0.08 %
ria
71
3
0.12 %
Anubhav
72
2
0.08 %
anu
72
3
0.12 %
Sumit
73
2
0.08 %
Neelam
73
3
0.12 %
Deepro
74
2
0.08 %
N.Priyanka
74
3
0.12 %
Shekhar
75
2
0.08 %
NISHA
75
3
0.12 %
Anurag
76
2
0.08 %
Chandralekha
76
3
0.12 %
Akshay
77
2
0.08 %
Mitali
77
3
0.12 %
Paaus
78
2
0.08 %
Dawn
78
3
0.12 %
shaan
79
2
0.08 %
Dilmini
79
3
0.12 %
Nikhil
80
2
0.08 %
kamalika
80
3
0.12 %
Kartik
81
2
0.08 %
Khushi
81
3
0.12 %
GIRISH
82
2
0.08 %
Anjana
82
3
0.12 %
SHAIL
83
2
0.08 %
Arya
83
3
0.12 %
Prashant
84
2
0.08 %
deepa
84
3
0.12 %
Sunil
85
2
0.08 %
juvina
85
3
0.12 %
Pratik
86
2
0.08 %
Angel
86
3
0.12 %
Deep
87
2
0.08 %
anamika
87
3
0.12 %
Ramanan
88
2
0.08 %
Lavanya
88
3
0.12 %
Aniket
89
2
0.08 %
ishika
89
3
0.12 %
Jatin
90
2
0.08 %
Lily
90
3
0.12 %
dinesh
91
2
0.08 %
Archita
91
3
0.12 %
pawan
92
2
0.08 %
Rashi
92
3
0.12 %
Rajeev
93
2
0.08 %
sarah
93
3
0.12 %
atul
94
2
0.08 %
sasashy
94
3
0.12 %
mayur
95
2
0.08 %
vaishnavi
95
3
0.12 %
tushar
96
2
0.08 %
diksha
96
3
0.12 %
Harish
97
2
0.08 %
Arusha
97
3
0.12 %
Avinash
98
2
0.08 %
Niti
98
3
0.12 %
Avi
99
2
0.08 %
vidhya
99
3
0.12 %
SURESH
100
2
0.08 %
kavya
100
3
0.12 %
Ajeet
HOBBIES

Photo 1180 (45.6%)
Cinema 1467 (56.7%)
Music 1973 (76.2%)
Collections 543 (21.0%)
Trips 1203 (46.5%)
Sports 1208 (46.7%)
Reading 1592 (61.5%)
Painting, Drawing, Art 936 (36.2%)
Computing, video games : 1180 (45.6%)
Politics 351 (13.6%)
Animals, Nature 1142 (44.1%)
Astrology, Paranormal 459 (17.7%)
Clothes 844 (32.6%)
Sciences 1113 (43.0%)
Cooking 829 (32.0%)
History 847 (32.7%)


LANGUAGES

Arabic : 42 (1.6%)
Chinese : 18 (0.7%)
Dutch : 12 (0.5%)
English : 2584 (99.8%)
French : 299 (11.6%)
German : 140 (5.4%)
Italian : 14 (0.5%)
Japansese : 58 (2.2%)
Korean : 26 (1.0%)
Portuguese : 21 (0.8%)
Russian : 26 (1.0%)
Spanish : 60 (2.3%)


AGES

0-7 : 4 (0.2%)

8 : 7 (0.3%)
9 : 6 (0.2%)
10 : 15 (0.6%)
11 : 25 (1.0%)
12 : 39 (1.5%)
13 : 56 (2.2%)
14 : 79 (3.1%)
15 : 116 (4.5%)
16 : 146 (5.6%)
17 : 175 (6.8%)
18 : 195 (7.5%)
19 : 191 (7.4%)
20 : 195 (7.5%)
21 : 194 (7.5%)
22 : 179 (6.9%)
23 : 182 (7.0%)
24 : 173 (6.7%)
25 : 153 (5.9%)
26 : 102 (3.9%)

27-99 : 356 (13.8%)Home = Students of the World => Penpals of the World => Penpal Statistics : India

Home
About us
Penpals for students
Countries of the World
Schools of the World
Games
Clubs, Blogs
Forums
Links

Keypal Statistics
(c) Students of the World / Etudiants du Monde - StudentsOfTheWorld.info

Since 2002, November 12
We have got visitors since September 8, 2001