Forum about Jobs - Tour guide
- Optional filter -
Text search :

modify delete 27812 - from Lalaina , 26 y.o. (MAD) - 2015-01-14
Tour guide : "GUIDE IN MADAGASCAR"

Hello, I'm fun of tourism in Madagascar. We can discus about it.


27812 -
modify delete 31582 - Reply from Randimbiharivelo , 28 y.o. (MAD) - 2016-02-15

Bonjour, mianatra aloha dia aveo manao stage ary manao guide avy eo. Manomeza fotoana dia afaka atoroko làlana tsaratsara kokoa. isaky ny inona ianao no connecté dia afaka mifampiresaka tsara? Bye

27812 -
modify delete 31560 - Reply from Aulia Dyah Citra , 16 y.o. (IDN) - 2016-02-12

hi! actually im travel student. so, i learn about tour guide. and i think thats so funny and we can know about our city/country

27812 -
modify delete 30963 - Reply from rovasoa (MAD) - 2015-10-28

Akory Lalaina,
Mba te hanao guide koa saingy tsy hitako ny la lan-kombana.ts mba nuanatra anzan manko.
Mba toroy hevitra e!
Merci.

27812 -
modify delete 28485 - Reply from YANG , 18 y.o. (CHN) - 2015-04-13

HI!
Forum about Jobs - Tour guide - (c) Etudiants du Monde / Students of the World
if any remark / question, please contact the webmaster:

https://StudentsOfTheWorld.info